Go to content

Aanpak transitie

Gedragstoezicht is in de nieuwe pensioenwet belangrijker geworden. Tijdens de transitie zal de AFM met de sector communiceren over diverse onderwerpen die ons toezicht raken.

Het toezicht van de AFM richt zich op onderwerpen zoals het risicopreferentieonderzoek, keuzebegeleiding en communicatieplannen. De communicatie met de sector kan bestaan uit rondetafelbijeenkomsten, consultaties, en ook leidraden vanuit de AFM.