Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Opdrachtbevestiging als sluitstuk van opdrachtaanvaarding

De opdrachtbevestiging is het sluitstuk waarmee het pensioenfonds de sociale partners informeert over de opdrachtaanvaarding. Sociale partners besluiten welke pensioenregeling zij willen voor de deelnemers of beroepsgenoten en maken hierbij keuzes over de inrichting. Het pensioenfonds voert deze regeling uit en maakt ook inrichtingskeuzes voordat het de opdracht aanvaardt en tot uitvoering overgaat. In de opdrachtbevestiging zet het pensioenfonds uiteen hoe het de opdracht van de sociale partners zal invullen en wat de consequenties van gemaakte keuzes zijn. 

Opdrachtbevestiging voor gezamenlijk beeld van opdracht

Het doel van de opdrachtbevestiging is het bevorderen van een gezamenlijk gedragen beeld van de opdracht. Concreet betekent dit:

  1. Samenbrengen van de inrichting van de opdracht en de onderbouwing daarvan door het pensioenfonds;
  2. Borgen dat sociale partners en pensioenfonds vanaf de start hetzelfde beeld hebben bij de opdracht en de gevolgen van onder meer arbeidsvoorwaardelijke keuzes.

De opdrachtbevestiging is een formalisering van een processtap die in de praktijk al plaatsvindt op verschillende momenten tijdens het proces van opdrachtaanvaarding.

Toezicht AFM: inzicht effecten op verwachte pensioenen en onderbouwing passendheid

De norm opdrachtbevestiging geldt sinds 1 juli 2023 voor pensioenfondsen en is relevant voor pensioenregelingen in het nieuwe stelsel. Zowel de AFM als De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op onderdelen van de opdrachtbevestiging. Ons toezicht richt zich op twee onderdelen. Het eerste betreft het inzicht dat het pensioenfonds aan sociale partners geeft in de gevolgen van gemaakte keuzes door middel van doorrekeningen. Daarnaast kijken we of en hoe de mate van passendheid onderbouwd is. Daarbij beoordelen wij expliciet niet de mate van passendheid zelf.

Leidraad opdrachtbevestiging

In de Leidraad opdrachtbevestiging (pdf, 365 kB) geven wij aandachtspunten mee voor het opstellen van de opdrachtbevestiging. De leidraad is ontwikkeld met input uit gesprekken met de sector, een schriftelijke feedbackronde en workshops op het AFM Pensioenevent van 1 juni 2023.