Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Platform pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector het Platform pensioentransitie opgericht. Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Hiermee zorgen we voor kennisuitwisseling tussen de pensioenuitvoerders onderling en met de toezichthouders. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor een goede transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Opzet van het Platform pensioentransitie

Bij het platform sluiten naast de AFM en DNB de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en 6 pensioenuitvoerders aan. Het streven is 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar te komen. Inzet is dat het platform gedurende de hele transitieperiode blijft bestaan.

Uitkomsten online

Het platform bespreekt verschillende sectorbrede dilemma’s in de pensioentransitie en maakt afspraken over het vervolg. Na elk platform koppelen de AFM en DNB de resultaten van het platform in een gezamenlijk verslag terug aan de sector. Het volgende Platform pensioentransitie vindt op 20 december plaats. Het verslag staat online binnen 3 weken na de bijeenkomst.

Input geven voor het volgende Platform

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars verzamelen bij hun leden sectorbrede dilemma’s of aandachtspunten in de pensioentransitie en dienen deze in bij de AFM en DNB. Op deze manier krijgen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen.