Go to content

Leidraden en beleidsregels

Een leidraad is een schriftelijke beleidsuiting waarin de AFM aan marktpartijen richting en duidelijkheid wil geven. Een leidraad geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Met een leidraad kan de AFM bijvoorbeeld ook (gedrags-)richtlijnen aan de markt meegeven.