Go to content
zonnepanelen-windmolens
Nieuws 23/06/22

Rapporteer uiterlijk 8 juli over SFDR

Alle pensioenfondsen en ppi’s moeten uiterlijk 8 juli aan de AFM laten weten hoe zij invulling geven aan de informatievereisten uit de duurzaamheidsverordening SFDR. Al zijn er nog vragen rond de uitvoering van de SFDR, pensioenuitvoerders moeten wel nu al aan de hoofdlijnen van de vereisten voldoen.

Sinds 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector van toepassing, beter bekend als deSustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR beoogt de informatieverstrekking over de duurzaamheid van het beleggingsbeleid aan eindgebruikers, waaronder pensioendeelnemers, te verbeteren.

Voldoen aan hoofdlijnen

Sommige bepalingen van de SFDR zijn verder uitgewerkt in technische normen, de zogenaamde Regulatory Technical Standards (RTS). De beoogde datum van inwerkingtreding van de RTS is 1 januari 2023. Daardoor zijn nog niet alle SFDR-vereisten in detail beschikbaar. Maar pensioenfondsen en ppi’s moeten al wel voldoen aan de hoofdlijn van de SFDR. Als je bijvoorbeeld hebt besloten om duurzaamheidsaspecten niet mee te wegen in je beleggingsbeleid, dan ben je verplicht op je website een verklaring daarover op te nemen.

Rapporteren aan de AFM

Begin juni heeft de AFM alle Nederlandse pensioenfondsen en ppi’s verzocht om uiterlijk 8 juli te rapporteren hoe zij invulling geven aan de informatievereisten vanuit de SFDR. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, waarin alle hoofdvereisten staan. Zo vragen we bijvoorbeeld of jullie in het beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheidsimpact. En of jullie  beleid hebben ontwikkeld voor due dilligence. Er zijn inmiddels al meerdere rapportages binnen. 

Eind 2022 terugkoppeling

Op basis van vooronderzoek en de aangeleverde data selecteren we een aantal partijen waar we wat dieper onderzoek gaan verrichten. Bijvoorbeeld: voldoet de verklaring op de website ook aan de eisen die de SFDR stelt? Aan het einde ontvangen alle deelnemers aan de uitvraag natuurlijk een terugkoppeling. We maken ook een sectorbrede rapportage, die laat zien hoe ver de sector is met verstrekken van informatie over de duurzaamheid van hun beleggingen. Hierin staat ook welke onderdelen in de praktijk wel of niet goed gaan, dat geeft richting voor verdere verbetering. 

Nadere informatie

Op onze website staat meer informatie over de SFDR. Ook kun je de in december 2020 verstuurde sectorbrief duurzaamheidsinformatie pensioen raadplegen.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.