Terug

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Per 10 maart 2021 is de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector van toepassing. Deze Verordening is beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie.

De SFDR zal grote impact hebben op ondernemingen die onder toezicht staan en op wie deze wet- en regelgeving van toepassing is. Op deze pagina vindt u informatie over wat de SFDR inhoudt en voor wie deze relevant is.

Doel van de SFDR

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. De SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

Op wie is de SFDR van toepassing?

De SFDR is in principe van toepassing op alle financiëlemarktdeelnemers, waaronder banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders (inclusief beheerders die onder het AIFMD-registratieregime vallen), en levensverzekeraars (voor zover zij verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden). De SFDR is ook van toepassing op financieel adviseurs met drie of meer werknemers, die beleggingsadvies of advies met betrekking tot verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten verstrekken.

De informatieverplichtingen die volgen uit de SFDR zijn van toepassing op al deze marktpartijen, ongeacht of ze duurzame financiële producten aanbieden of niet. Wel zijn er verschillen in transparantievereisten, waarvan een deel op ondernemingsniveau en een deel op productniveau, afhankelijk van de producten die worden aangeboden en of deze als duurzaam of groen worden gepromoot.

Vereisten uit de SFDR

De SFDR stelt voor financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs informatieverstrekkingsregels vast over:

  • het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggingsbeleid of -advies, op entiteitsniveau en op productniveau;
  • de integratie van duurzaamheidsrisico’s, de gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s, en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Financiëlemarktdeelnemers die duurzame producten aanbieden moeten daarnaast transparant zijn over de manier waarop een product invulling geeft aan duurzame doelstellingen dan wel kenmerken, zowel precontractueel als op periodieke basis.

Hier lees u meer informatie over de vereisten die volgen uit de SFDR en wat de AFM van u verwacht.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen