Go to content
annemarie-smit-kees-versluis-roltrap
Nieuws 18/07/22

AFM-sectortoezicht signaleert vraagstukken rond transitie vroegtijdig

De rol van de AFM in het nieuwe stelsel wordt belangrijker en de relatie met pensioenuitvoerders intensiever. Daarom is de AFM zogenoemd ‘sectortoezicht’ gestart, om beter zicht te krijgen op worstelingen en vragen van pensioenuitvoerders. Dit Transitiebulletin en het pensioenevent van 2 juni zijn de eerste resultaten. En er volgt meer.

Wie wij zijn

AnneMarie is kwartiermaker van het nieuwe AFM-sectortoezicht. Ze doet dat samen met haar collega toezichthouder Kees Versluis. Beiden zijn relatief nieuw in het AFM-pensioenteam, ze zijn daar dit jaar begonnen. Maar ze kennen de pensioensector vanuit hun eerdere functies. AnneMarie werkte in het verleden onder meer bij De Nederlandsche Bank, waar een van haar taken het toetsen van pensioenbestuurders was. Kees deed de AFM-woordvoering op het gebied van pensioenen.

‘De transitie vergt van ons als toezichthouder dat we goed contact hebben met de sector’, zegt AnneMarie. ‘Hoe is de voortgang, sluit onze guidance goed aan, zijn we duidelijk? Zijn er belemmeringen of juist zaken die heel goed lopen? Het is nu des te belangrijker dat wij weten wat er in de sector leeft. We leggen ons oor daarom te luisteren bij pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s, de koepels, PUO’s, adviseurs, wetenschappers en consultants.’

Efficiënt toezicht

Juist omdat ons toezicht wordt bekostigd door de sector, hebben wij de plicht ons toezicht zo efficiënt mogelijk in te richten. We proberen met de capaciteit die we hebben zoveel mogelijk te bereiken. Dit geldt zeker ook tijdens de transitie, omdat er zo ontzettend veel moet gebeuren. De hele sector krijgt veel op zijn bordje en daarom proberen we in een vroeg stadium al het gesprek aan te gaan. Natuurlijk spelen de koepelorganisaties voor ons een belangrijke rol. Maar we willen ook zelf direct met de sector spreken. Wij gaan periodiek om tafel met de vijf grootste pensioenfondsen. In aanvulling daarop voeren we komend jaar gesprekken met vier andere, geselecteerde pensioenfondsen en een aantal pensioenuitvoeringsorganisaties. 

Veel contact

Afgelopen maanden hebben we input opgehaald over verschillende onderwerpen waar we guidance over gaan uitbrengen. ‘Al met al gingen we zo in het derde kwartaal met ruim 50 pensioenfondsen in gesprek en hebben we ook een groot deel van de verzekeraars en PPI’s, de koepels, adviseurs, en uitvoeringsorganisaties gesproken’, aldus AnneMarie. ‘En we mochten daarnaast nog veel pensioenprofessionals ontvangen op ons pensioenevent begin juni. Om ook de rest van de sector te bereiken hebben we het 'Transitiebulletin pensioenen' opgezet. Het doel daarvan is om te informeren over onze guidelines en andere toezichtactiviteiten.’ 

Gezamenlijk belang

Het mooie van de pensioensector is dat we een groot gezamenlijk belang hebben: zorgen dat de deelnemer realistische verwachtingen heeft bij zijn pensioen. ‘Natuurlijk hebben we een andere rol’, benadrukt Kees. ‘Als toezichthouder bewaken wij de grenzen en toetsen of communicatie van voldoende kwaliteit is. Hoe beter wij allemaal ons werk doen, des te mooier onze maatschappelijke bijdrage.’

Weet ons te vinden als je vragen hebt, tips hebt, goede voorbeeld of feedback. Alles dat ons beter als pensioensector maakt is welkom. Mail naar pensioen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.