Go to content
man-ondertekent-digitaal-tablet
Nieuws 19/09/22

Opdrachtbevestiging, wat is dat precies?

Na inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe norm opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging beschrijft het fonds hoe de pensioenregeling is ingericht en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Op die manier wordt duidelijk of fonds en sociale partners op dezelfde lijn zitten. Wij zijn bezig met het schrijven van een nadere duiding van de nieuwe norm.

De opdrachtbevestiging wordt onderdeel van de al bestaande opdrachtaanvaarding. De AFM en DNB houden elk toezicht op onderdelen van de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging wordt opgenomen in Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (BuPw) in artikel 28d lid 3 (nieuw). Wij houden toezicht op het inzichtelijk maken van de gevolgen van de voorgenomen pensioenregeling op deelnemers. Het fonds geeft in ieder geval aan in hoeverre deze gevolgen aansluiten bij de wensen, doelstellingen en risicopreferenties van de deelnemerspopulatie.

AFM toetst overwegingen

Concreet betekent dit dat wij risicogestuurd in toezichtonderzoeken kunnen toetsen welke onderbouwing en overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de vormgeving van de pensioenregeling, waaronder in ieder geval de risicohouding, de regels ten aanzien van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve, de toedelingsregels, het projectierendement of de vaste daling en de spreidingssystematiek. Let op, dit betekent dus niet dat wij achteraf controleren of de regeling passend is voor deelnemers maar dat wij kunnen toetsen of en hoe dit is onderbouwd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als pensioenfonds in de opdrachtbevestiging kan onderbouwen:

  • wat de effecten zijn op de verwachte pensioenen voor de verschillende leeftijdscohorten;
  • in welke mate de gevolgen van de regeling volgens de inschatting van het pensioenfonds passen bij de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.

Doorrekenen in verschillende scenario’s

De effecten op de verwachte pensioenen kunnen fondsen bijvoorbeeld doorrekenen in verschillende scenario’s. De uitkomsten bepalen mede in hoeverre de regeling aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers. Wij toetsen de overwegingen die aan de verschillende elementen ten grondslag liggen afzonderlijk en in onderlinge samenhang.

Gesprekken met fondsen

Op dit moment ontwikkelen we een nadere duiding van deze nieuwe norm opdrachtbevestiging. Daartoe hebben we onder meer enkele gesprekken met pensioenfondsen gevoerd. Uit die gesprekken blijkt dat de meeste pensioenfondsen hun onderbouwing van de vormgeving van de pensioenregeling nu al vastleggen als onderdeel van het proces van de opdrachtaanvaarding. Met de nieuwe wet zijn alle pensioenfondsen hieraan gehouden.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.