Go to content
Jan Berndsen 400x200
25/05/22

‘Door slimme data-analyse meer metertjes in onze cockpit’

De AFM publiceerde deze week haar tweede Sectorbeeld Pensioenen. Dit rapport met een overzicht van feiten en trends komt voort uit onze recente focus op datagedreven toezicht. Jan Berndsen, hoofd Verzekeren en Pensioenen, legt uit hoe de AFM data-analyse inzet en hoe ons toezichthouden hierdoor verandert.

Waarom meer datagedreven gedragstoezicht? ‘Ons doel is om de komende jaren nauwlettend te volgen hoe de pensioensector verandert en welke relevante wijzigingen voor deelnemers plaatsvinden. Twee jaar geleden is de AFM gestart met een jaarlijkse uitvraag onder alle Nederlandse uitvoerders van tweedepijlerpensioen. Met deze dataset hebben we toegang tot informatie over de tweedepijler die elders niet of beperkt beschikbaar is. Het stelt ons in staat om dwarsdoorsnedes te maken op kenmerken van de regeling en op keuzes op deelnemersniveau. De uitkomsten gebruiken we om ons toezicht effectiever en meer kwantitatief onderbouwd vorm te geven. Ik ben de pensioenuitvoerders dankbaar voor hun inzet, want we zijn ons bewust van de administratieve lasten. De ontwikkelingen zijn overigens voor de hele sector interessant. Het kan uitvoerders bijvoorbeeld helpen bij het inrichten en evalueren van de eigen regeling en de dienstverlening.’

Hoe helpt datagedreven toezicht de AFM: kun je een voorbeeld geven? ‘Door analyse van de data zien we grote verschillen tussen pensioenuitvoerders. Een voorbeeld: bij de ene uitvoerder maken deelnemers heel andere keuzes dan bij de andere. Dat kan reden zijn voor ons om hierover het gesprek aan te gaan met een uitvoerder: hoe activeren jullie deelnemers precies bij het maken van keuzes? Dat kan weer leiden tot good practices voor andere partijen die we kunnen delen.’

Is het pensioentoezicht van de AFM sterk veranderd door de beschikbaarheid van die data? ‘Ja. Datagedreven onderzoek is een waardevolle aanvulling op klassiek toezichtwerk en expert opinion. Het biedt meer perspectieven en onderbouwing. Voordat we deze jaarlijkse data-uitvraag deden, steunden we onder meer op signalen die we binnenkregen. Die signalen zijn nog steeds heel nuttig voor ons, maar in combinatie met die data zien we veel meer en scherper. Als je de rol van de AFM vergelijkt met die van een piloot die zijn koers moet bepalen: we hebben nu veel meer metertjes en instrumenten om te bepalen waar we zijn en waarheen we vliegen.’

In het vorige Transitiebulletin maakten we persoonlijk kennis met Anne de Groot. Wie is Jan Berndsen? ‘Ik werk nu drie jaar bij de AFM, een uitdagende periode door de komst van het nieuwe stelsel. Vóór de AFM heb ik geruime tijd bij DNB gewerkt in diverse rollen voor zowel de centrale bank als het toezicht. Ik voel me het meest thuis op het snijvlak van de financiële sector en de publieke zaak. Hierbij probeer ik altijd vanuit het perspectief van de “gewone” Nederlander mijn werk te doen. Hoe zorgen we er samen voor dat voorzienbare problemen voor hem worden voorkomen? Met vrouw en twee zoons woon ik in De Meern. Dicht bij de Utrechtse binnenstad en het Groene Hart. In mijn testimonial kun je meer lezen.'  

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.