Nieuws 22/09/22

Deelnemersonderzoek in de praktijk? De AFM denkt graag mee

De AFM komt graag in contact met partijen in de pensioensector die onderzoek onder hun eigen deelnemers (willen) doen. Met het nieuwe pensioenstelsel gaat er zowel voor deelnemers als voor de sector veel veranderen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, keuzebegeleiding en het risicopreferentieonderzoek. Deelnemersonderzoek kan helpen om effectief invulling te geven aan de nieuwe regels. Met onze expertise kunnen wij hierbij als klankbord dienen. Ook is samenwerking tussen partijen uit de pensioensector en de AFM mogelijk. 

Deelnemersonderzoek als belangrijke bron van kennis

De AFM zet naast handhaving ook onderzoek in om proactief het pensioenstelsel, de sector en het toezicht verder te verbeteren. Onderzoek door pensioenuitvoerders onder hun eigen deelnemerspopulatie is daarvoor van essentieel belang. De context – zoals samenstelling van de deelnemerspopulatie en type regeling – speelt namelijk altijd een rol in de voorkeuren en het gedrag van pensioendeelnemers. Bij deelnemersonderzoek kan gedacht worden aan veldexperimenten of onderzoek waarbij hypothetische keuzes of stellingen worden voorgelegd aan deelnemers. 

AFM als klankbord of samenwerkingspartner bij onderzoek

Vanuit de onderzoekende taak van de AFM komen we graag in contact met partijen uit de pensioensector over deelnemersonderzoek. We denken bijvoorbeeld graag met u mee over de opzet, uitvoering en uitkomsten van onderzoek. Het kan gaan om onderzoek dat nog in een opstartende fase is, of juist om onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd. Ook horen we graag over onderzoek dat al is afgerond. We kunnen ons voorstellen dat sommige partijen tegen praktische obstakels aanlopen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Ook met deze partijen komen wij graag in contact. Wij gaan dan het gesprek aan en verkennen de mogelijkheden om als klankbord of samenwerkingspartner op te treden. 

We ontvangen reacties – bijvoorbeeld een korte beschrijving van onderzoek(en) en eventuele vragen daarover – graag uiterlijk 4 november via pensioenonderzoek@afm.nl. De AFM neemt daarna contact met u op.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.