Go to content
Artikel 20/12/22

Voldoen jullie ook aan SFDR in het nieuwe jaar?

Uit AFM-onderzoek blijkt dat veel pensioenuitvoerders dit najaar nog niet volledig voldeden aan de verplichtingen uit de SFDR. Waar overtredingen worden geconstateerd, zal de AFM daarop handhaven. Per 1 januari 2023 is bovendien aanvullende regelgeving van kracht. Hoe ver staat die implementatie bij jullie organisatie?

93% van de deelnemers zit bij een pensioenregeling die duurzame kenmerken promoot. Een belangrijk doel van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is dat de deelnemers precies kunnen zien wat dat betekent. Bijvoorbeeld of de pensioenuitvoerder in zijn beleid rekening houdt met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheid. Uit AFM-onderzoek blijkt dat pensioenuitvoerders deze duurzaamheidsinformatie over het algemeen wel verstrekken, maar dat de informatie begrijpelijker en concreter moet zijn om te voldoen aan de SFDR.

Terugkoppeling en handhaving

Op 9 november dit jaar stuurden wij alle pensioenuitvoerders een mail over de publicatie van ons onderzoek naar de informatievereisten op grond van de SFDR en de Taxonomieverordening (Taxonomie). We lieten daarin ook weten of je nog aanvullende individuele terugkoppeling krijgt. Als dat het geval is, dan hebben we mogelijke overtredingen van de SFDR geconstateerd op grond van de antwoorden die jullie hebben gegeven in de uitvraag. Daarnaast hebben wij ook mogelijke overtredingen van de SFDR gezien bij ons inhoudelijk onderzoek bij twintig pensioenuitvoerders.

Norminformerende of normoverdragende brief

Als er geen sprake is van een duidelijke overtreding, maar de norm niet goed is geïnterpreteerd, volstaan we met een norminformerende brief. We versturen die in december. Is wel sprake van een overtreding, dan krijg je eerst een terugkoppeling van onze bevindingen, waar je reactie op kan geven. Als na weging van het antwoord de overtreding blijft staan, volgt daarna een normoverdragende brief. Dit informele handhavingsproces is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het verschil tussen een norminformerende en een normoverdragende brief, lichten we verder toe in een ander artikel in dit Transitiebulletin.

Regelgeving per 1 januari 2023 in zijn geheel van kracht

Per 1 januari is de volledige Taxonomie en zijn ook de onderliggende technische standaarden (RTS) van kracht. Dit betekent voor vrijwel alle pensioenuitvoerders dat je aanvullende maatregelen moet treffen om aan de SFDR en Taxonomie te voldoen. Tip: gebruik hierbij ook de inzichten uit ons rapport.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.