Go to content
hand-geld-in-spaarvarken
Nieuws 23/06/22

Verkenning gestart naar derdepijlerpensioen

De AFM is gestart met een verkenning naar derdepijlerpensioenproducten en -diensten. We brengen onder meer trends in kaart en mogelijke risico’s of problemen. Dat doen we in eerste instantie via bureauonderzoek en oriënterende gesprekken. Heb je input voor ons?

Er lijkt momenteel relatief beperkt gebruik gemaakt te worden van de derde pijler, zowel door mensen die geen pensioen in de tweede pijler opbouwen (onder meer zzp’ers) als door mensen die jaarruimte hebben in de tweede pijler. In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) is opgenomen om de fiscale ruimte voor pensioenopbouw in de derde pijler fors te vergroten, van maximaal 13,3% van de premiegrondslag naar 30%. Mocht je ideeën hebben over (problemen met) de derde pijler en deze willen delen met de AFM, heel graag. Dit kan via pensioen@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.