Go to content
illustratie-loup-grafieken 290x150
Nieuws 25/05/22

In pensioensector nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Met de herziening van het nieuwe pensioenstelsel komt de premieovereenkomst centraal te staan. Het opbouwen van pensioen via uitkeringsovereenkomsten gaat verdwijnen. Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen zal het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector momenteel beperkte ervaring. Dat en meer blijkt uit het tweede ‘Sectorbeeld Pensioenen’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In het kort

  • Variabele uitkering nu zelden gekozen door deelnemers
  • Aandacht van pensioenuitvoerders voor premieregelingen bij transitie
  • Keuzebegeleiding is van groot belang
  • Sectorbeeld geeft inzichten op basis van data van alle Nederlandse pensioenuitvoerders 

Variabele uitkering nu zelden gekozen door deelnemers

Het nieuwe pensioenstelsel kent twee soorten contracten: het solidaire en het flexibele, beide zijn premieovereenkomsten. In het solidaire contract zal de uitkering bovendien variabel zijn: het pensioen dat gepensioneerden ontvangen, kan jaarlijks fluctueren. Minder dan 1 op de 10 deelnemers sorteerden het afgelopen jaar voor op een variabele uitkering. Daarnaast hebben pensioenuitvoerders beperkte ervaring met het uitvoeren van variabele uitkeringen, slechts een klein deel van hen biedt nu variabele uitkeringen aan. Veel pensioenuitvoerders zullen de komende periode een keuze moeten gaan maken in de vormgeving en het aanbod van de regelingen die zij willen gaan aanbieden. Het is van belang dat hier tijdig mee wordt gestart.

grafiek-sectorbeeld-variabele-uitkering

Aandacht van pensioenuitvoerders voor premieregelingen bij transitie 

Uit het tweede Sectorbeeld Pensioenen blijkt dat momenteel veel inactieve deelnemers met een premieovereenkomst een pensioenvermogen onder de €10.000 hebben opgebouwd, ofwel onder de afkoopgrens. Dat roept de vraag op of de inrichting van deze premieregelingen geschikt is om een adequaat pensioen op te bouwen. Wij roepen pensioenuitvoerders op hier extra aandacht voor te hebben bij de transitie naar het nieuwe stelsel. Zij kunnen met deze inzichten hun voordeel opdoen bij de huidige dialoog over de vormgeving van nieuwe premieregelingen.

Keuzebegeleiding is van groot belang

Uit eerder AFM-onderzoek blijkt dat niet alle pensioenuitvoerders deelnemers goed begeleiden bij de keuzes die van invloed zijn op hun (toekomstige) pensioenuitkering. Dit kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor deelnemers. Uit het tweede Sectorbeeld Pensioenen blijkt dat deelnemers nog altijd weinig gebruik maken van de keuzes die zij voor en op pensioendatum hebben, zij blijven over het algemeen in de default. Het is hierom belangrijk dat er tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel een goede keuzeomgeving wordt ingericht om deelnemers te begeleiden om keuzes te maken die passen bij hun kenmerken en de risico’s die zij willen en kunnen nemen. De default is onderdeel van deze keuze-inrichting. 

Sectorbeeld geeft inzichten op basis van data van alle Nederlandse pensioenuitvoerders

Het Sectorbeeld Pensioenen 2022 is opgesteld op basis van informatie die wij bij 190 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s hebben opgevraagd over het jaar 2020. Vorig jaar deden wij dat voor het eerst. Het gepubliceerde sectorbeeld over 2020 geeft informatie op sectorniveau. Het is een algemeen beeld en is niet op individuele ondernemingen terug te voeren.

Om trends in de sector te kunnen volgen herhalen wij in de komende jaren dit onderzoek. De inzichten uit het sectorbeeld maken het mogelijk om ons werk als toezichthouder risicogestuurd en efficiënt uit te voeren. Ons voornemen is om de informatie jaarlijks met de sector te delen, zodat zij ook kennis kan nemen van de sectorbrede inzichten. Dit biedt individuele fondsen de mogelijkheid om zich te spiegelen aan de sector als geheel.

In een infographic hebben wij de pensioensector in één oogopslag geschetst.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.