Go to content
stenen-in-balans
Nieuws 19/09/22

Communiceren over herverdeling bij pensioenverhoging verplicht

Voor de zomer gaven wij toelichting op de communicatie rondom de verhoging van pensioenen. Een belangrijke wettelijke eis is dat de effecten per geboortejaar inzichtelijk moeten worden gemaakt voor deelnemers. Het is verplicht om deze informatie beschikbaar te stellen. Wij zullen de komende periode onderzoeken of pensioenfondsen aan deze wettelijke verplichting hebben voldaan.

Herverdeling in de transitie

Veel pensioenfondsen hebben afgelopen maanden gebruik gemaakt van de versoepelde regels voor indexatie (Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden). Daarmee is een voorschot genomen op de wijziging van het pensioenstelsel. Bij deze verhoging van pensioenen is sprake van herverdeling: dit heeft gevolgen voor generaties die later met pensioen gaan. Wij vinden het belangrijk dat pensioenfondsen hier evenwichtig en tijdig over communiceren. De deelnemer moet gemakkelijk kunnen vinden wat de algemene gevolgen zijn voor zijn leeftijdsgroep. Uiteraard zien wij dat dit vaak technische en gecompliceerde informatie is voor deelnemers. Voor pensioenfondsen is dit een opmaat naar de transitie zelf: ook dan is sprake van herverdeling en ook dan zal over die herverdeling moeten worden gecommuniceerd.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via pensioen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.