Go to content
kalender met prikkers 400x200
Nieuws 07/11/22

Gevolgen uitstel wet voor AFM-toezicht

Begin oktober liet minister Carola Schouten weten dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) een half jaar later ingaat, namelijk per 1 juli 2023. Desondanks gaat de AFM door met de voorbereidingen, want de deadlines voor de verschillende stappen in het transitieproces zijn gelijk gebleven. We hebben wel wat moeten aanpassen in de publicatie van onze guidances.

Zolang het parlement niet heeft gestemd, is het wettelijke kader voor ons toezicht nog niet formeel bepaald. Wij kunnen daarom geen formele guidance geven over de nieuwe normen. Tegelijkertijd willen pensioenuitvoerders graag weten hoe wij hierop toezicht gaan houden. We hebben besloten per onderwerp te bekijken wat nodig is en kan. 

Keuzebegeleiding

Pensioenuitvoerders zijn al bezig met inrichten van keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders kunnen keuzebegeleiding nu al in het belang van hun deelnemers inzetten, voordat dit verplicht wordt. Daarom hebben we nu wel al de voorlopige versie van de leidraad Keuzebegeleiding (pdf, 512 Kb) naar buiten gebracht.

Risicopreferentieonderzoek

De guidance over het risicopreferentieonderzoek leggen we gericht aan enkele partijen voor, na een positieve stemming over de wet in de Tweede Kamer. In de tussentijd zijn we gestart met een verkenning bij een aantal pensioenfondsen dat al een risicopreferentieonderzoek heeft uitgevoerd. Op basis hiervan zullen wij good practices of Q&A’s formuleren. Op onze website vind je nu al meer informatie over het RPO.   

Communicatieplan

Zodra de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer is aangenomen, gaan we feedback ophalen in de pensioensector over de conceptguidance over het communicatieplan. Tussentijds geven we in het Transitiebulletin antwoord op veelgestelde vragen. 

Opdrachtbevestiging en pensioenadvies 

In het Transitiebulletin van september gaven we een korte toelichting op de norm opdrachtbevestiging. Wij zullen na de stemming in de Tweede Kamer over de Wtp meer informatie geven over de manier waarop wij input van de pensioensector gaan ophalen over deze norm. Hetzelfde geldt voor de guidance die wij zullen geven over pensioenadvies. 

Eerste verkenningen

Een aantal fondsen heeft te kennen gegeven zo snel mogelijk te willen invaren. De AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) gaan beiden met deze pensioenfondsen in overleg. Hierbij houden DNB en de AFM ook nauw contact met elkaar en proberen zoveel mogelijk onderzoeken op elkaar af te stemmen. Bij een groep fondsen doen DNB en wij op dit moment een verkenning naar de risicohouding en het risicopreferentieonderzoek. 

Tot slot

Wij hopen hiermee enige duidelijkheid te verschaffen, ondanks het feit dat we nog even moeten wachten op de wet. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten via pensioen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.