Go to content

Kennis en bekwaamheid

Medewerkers van beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten dienen over de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid te beschikken om de hun toevertrouwde verantwoordelijkheden uit te oefenen.

MiFID II schrijft voor dat beleggingsondernemingen ervoor zorgen dat alle natuurlijke personen, die onder hun verantwoordelijkheid klanten beleggingsadvies geven of informatie geven over beleggingsdiensten, gestructureerde deposito’s, financiële instrumenten of nevendiensten, over voldoende kennis en bekwaamheid beschikken.

De norm onder MiFID II wordt nader ingevuld door ESMA-richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid. Lees hier meer over op de pagina Richtsnoeren beoordeling kennis en bekwaamheid (ESMA). In 2021 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de wijze waarop beleggingsondernemingen invulling geven aan vakbekwaamheidseisen. Lees hier meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

De AFM en Stichting DSI hebben een convenant gesloten in verband met deze vakbekwaamheidseisen. In november 2022 heeft de AFM gecommuniceerd dat het convenant met twee jaar wordt verlengd. Het gaat om een stilzwijgende verlenging. Dit betekent dat de AFM en DSI het convenant zonder aanpassingen voortzetten.