Go to content

Beleidsuitingen en richtsnoeren

Een beleidsuiting is een schriftelijk stuk waarin de AFM uitleg geeft over de wijze waarop wij onze bevoegdheden toepassen en/of uitleg geven over wet- en regelgeving die relevant is voor de manier waarop wij toezicht houden.

Welke beleidsuitingen hanteert de AFM?

De AFM hanteert vier verschillende benamingen voor de beleidsuitingen:

  • beleidsregel
  • leidraad
  • interpretatie
  • principe

ESA-richtsnoeren

De gezamenlijke Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), hebben de bevoegdheid om richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') uit te vaardigen aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.