Go to content

Verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten (CBPR)

De Europese verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten heeft als belangrijkste doel de kosten voor betalingen binnen de Europese Unie transparanter te maken. Ook moet het gebruiken van andere valuta’s gemakkelijker worden. Een voorbeeld van een grensoverschrijdende betaling is wanneer een Nederlander in Tsjechië met kronen wil betalen.

Wat regelt CBPR?

Kosten voor grensoverschrijdende betalingen

De kosten voor betalingen in euro’s worden met de verordening binnen de gehele Europese Unie gelijkgetrokken aan de kosten voor binnenlandse betalingen in de nationale valuta. Het gaat hierbij nadrukkelijk om betalingen waarbij er met verschillende valuta’s betaald wordt. Het gaat dan om zowel betalingen met de euro naar niet-euro als om betalingen met een andere valuta van lidstaten van de Europese Unie. Bijvoorbeeld van euro naar Tsjechische kroon, maar ook van Tsjechische kroon naar Bulgaarse lev. Hierdoor is het voor betalers goedkoper om grensoverschrijdende betalingen te doen.

Transparantie bij het betalen met verschillende valuta’s

Aanbieders van valutawisseldiensten moeten op duidelijke en toegankelijke wijze informatie verstrekken over de kosten die zij berekenen voor het wisselen tussen de valuta’s. Dat kan gebeuren door de kosten aan het loket, digitaal op een terminal, of op een scherm op de website weer te geven. De consument of zakelijke rekeninghouder moet in staat gesteld worden om een geïnformeerde keuze te maken met betrekking tot de kosten die worden berekenend voor de betalingen in verschillende valuta’s. De aanbieder moet passende, adequate en kosteneffectieve maatregelen nemen om dit mogelijk te maken.

Welke informatie moet verstrekt worden aan de consument of zakelijke rekeninghouder?

Er zijn twee manieren van betalen waarbij de informatieplicht geldt.

Geldautomaten en pinapparaten met betaalpas
Bij geldautomaten en pinapparaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas moet de consument of zakelijke rekeninghouder geïnformeerd te worden over de kosten van een eventuele valutawisseldienst. Voordat de transactie plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

- de kosten van de transactie, uitgedrukt in een percentage van de meest recente wisselkoersen. Deze informatie dient daarnaast op duidelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze getoond te worden op een openbaar elektronisch platform, zoals een website.
- het te betalen bedrag van de transactie in de valuta van de betaler.
- het te betalen bedrag van de transactie in de valuta van de begunstigde.

Deze informatie wordt getoond bij de geldautomaat of op het pinapparaat. Daarbij krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de keuze om in de valuta van de begunstigde te betalen. Deze informatie wordt na de transactie op elektronische wijze gratis beschikbaar gesteld aan de consument of zakelijke rekeninghouder.

Online overboekingen naar een andere betaalrekening
De consument of zakelijke rekeninghouder die online via de eigen bankierenomgeving of de app van de bank geld overmaakt, dient geïnformeerd te worden over de kosten van de eventuele valutawisseldienst. Voordat de overmaking plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

- de verwachte kosten voor de valutawissel van de overmaking;
- het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de betaler;
- het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de begunstigde.

Onder deze kosten behoren ook eventuele transactiekosten. De kosten dienen op duidelijke neutrale en begrijpelijke wijze getoond te worden via bijvoorbeeld een scherm op de website.

Veelgestelde vragen over CBPR

Welke informatie moet ik verstrekken en aan wie?

In de verordening staat dat zowel consumenten als zakelijke rekeninghouders informatie moeten krijgen die nodig is om de valuta te kiezen waarmee ze willen betalen. De valutawisselkosten moeten op dezelfde wijze worden uitgedrukt. De aanbieder van de valutawisseldienst moet duidelijk maken welke marge hij rekent door de consument of zakelijke rekeninghouder te informeren wat de procentuele marge is tussen de wisselkoers en de totale wisselkosten.

Bij geldautomaten en pinapparaten waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas
De consument of zakelijke rekeninghouder die bij een geldautomaat of een (mobiel) pinapparaat een transactie uitvoert met de betaalpas, dient geïnformeerd te worden over de kosten van een eventuele valutawisseldienst. Voordat de transactie plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

- de verwachte kosten van de transactie, uitgedrukt in een percentage van de meest recente wisselkosten. Deze informatie dient daarnaast op duidelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze getoond te worden op een openbaar elektronisch platform, zoals een website.
- het verwachte bedrag van de transactie in de valuta van de betaler.
- het verwachte bedrag van de transactie in de valuta van de begunstigde.

Deze informatie wordt getoond bij de geldautomaat of op het pinapparaat. Daarbij krijgt de consument of de zakelijke rekeninghouder de keuze om in de valuta van de begunstigde te betalen. Deze informatie wordt na de transactie gratis beschikbaar gesteld aan de consument of zakelijke rekeninghouder.

Bij online overmakingen naar een andere betaalrekening
De consument of zakelijke rekeninghouder die online via de eigen bankierenomgeving of de app van de bank een overmaking verricht, dient geïnformeerd te worden over de kosten van de eventuele valutawisseldienst. Voordat de overmaking plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

- de verwachte kosten voor de valutawissel van de overmaking;
- het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de betaler;
- het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de begunstigde.

Onder deze kosten worden ook eventuele transactiekosten gevat. De kosten dienen op duidelijke, neutrale en begrijpelijke wijze getoond te worden via bijvoorbeeld een scherm op de website.

Wat zijn valuta wisselkoersen?

Valutawisselkosten zijn kosten voor het wisselen van de ene valuta naar een andere valuta. Deze kosten vinden bijvoorbeeld plaats indien een Nederlandse betaler via een buitenlandse webshop betaalt in een andere valuta dan de euro. Het gaat in dit geval om een grensoverschrijdende betaling. In dergelijke situaties verschillen de valuta van de betaler van de valuta van de begunstigde en zal er sprake zijn van een valutawissel. De kosten voor deze valutawissel worden valutawisselkosten genoemd.

Wat is een valutawisseldienst?

Een valutawisseldienst is een dienst waarbij met een andere valuta wordt betaald, dan waarin de betaling ontvangen wordt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een Nederlandse betaler via een buitenlandse webshop online betaalt in een andere valuta dan de euro. Het gaat daarbij om grensoverschrijdende betalingen.