Go to content

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn)

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen.

Reikwijdte

De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is groot, anders dan de letter ‘A’ van ‘alternatieve’ wellicht doet vermoeden. De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die geen instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) zijn. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder het AIFM-toezicht.