Go to content

Pensioenwet (PW) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

Op basis van de van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregelingen houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Dit zijn pensioenfondsen, levensverzekeraars en premiepensioensinstellingen die collectieve pensioenregelingen uitvoeren.

Het gaat hierbij specifiek om toezicht op de normen voor de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders aan aanspraak- en pensioengerechtigden en op de normen voor het begrenzen van beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Via de link aan de rechterkant vindt u de lagere regelgeving onder het kopje ‘wetstechnische informatie’.

Wetteksten

 

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving is afhankelijk van het soort onderneming.

 

Via het onderstaand overzicht vindt u uitgebreide wetsinformatie. Lagere regelgeving staat onder het kopje ‘wetstechnische informatie', rechtsboven op de betreffende pagina's.

Awb      Algemene wet bestuursrecht                    
Awb      Wft
Algemene wet bestuursrecht                    Wet financieel toezicht
Awb      Wte 1995
Algemene wet bestuursrecht                    Wet toezicht effectenverkeer 1995
Awb      Wta 
Algemene wet bestuursrecht                    Wet toezicht accountantsorganisaties
Awb      Wtfv
Algemene wet bestuursrecht                    Wet toezicht financiële verslaggeving
Awb      PW 
Algemene wet bestuursrecht                    Pensioenwet
Awb      Wvb
Algemene wet bestuursrecht                    Wet verplichte beroepspensioenregeling
Awb      Wge
Algemene wet bestuursrecht                    Wet giraal effectenverkeer
Awb      Whc
Algemene wet bestuursrecht                    Wet handhaving consumentenbescherming
Awb      Wwft
Algemene wet bestuursrecht                    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Awb      Sanctiewet
Algemene wet bestuursrecht                    Sanctiewet 1977
Awb      Wbft
Algemene wet bestuursrecht                    Wet bekostiging financieel toezicht