Go to content

Vergunning of registratie

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. In bepaalde situaties is een vergunning niet nodig en is een registratie voldoende.

Onder reikwijdte en regimes kunt u lezen of u onder het vergunningregime of het registratieregime valt. Een vergunning of registratie kunt u aanvragen via ons Portaal.

VC- en SEFs-regime

Een beheerder van een of meer venture capital- en/of social entrepreneurshipfondsen die onder het registratieregime valt, komt mogelijk in aanmerking voor het VC- en SEFs-regime. Het VC- en SEFs-regime houdt in dat voor durfkapitaal- en sociaalondernemerschapsfondsen (in de zin van de VC en SEFs verordeningen) een specifiek label kan worden aangevraagd. Met gebruikmaking van dat label kunnen deelnemingsrechten elders in de EU worden aangeboden zonder dat de beheerder over een AIFM-vergunning beschikt. Het VC- en/of SEF-label kunt u aanvragen via ons Portaal.