Nationale verhandelingsvereisten

Op grond van de Cross-Border Distribution of Funds Richtlijn is de AFM verplicht op haar website een overzicht te tonen van de vereisten die in Nederland van toepassing zijn op abi’s met een zetel buiten Nederland, die in Nederland worden aangeboden.

Deze pagina bevat een downloadbaar bestand met informatie over de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op verhandelingsvereisten voor abi’s betrekking hebben, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging.

De reikwijdte is beperkt tot de verhandeling in Nederland van abi’s die hun zetel buiten Nederland hebben.