Verplichte meldingen

Beheerders zijn verplicht materiële wijzigingen, incidenten en pre-marketing activiteiten te melden aan de AFM

Materiële wijzigingen

De AFM verleent een vergunning nadat is vastgesteld dat de onderneming aan de vergunningvereisten voldoet. Als er iets verandert in uw onderneming, kan dat van invloed zijn op de vergunning. Daarom moet u materiële wijzigingen tijdig melden.

Voorbeelden van materiële wijzigingen die u moet melden, zijn:

  • Wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, die u per e-mail stuurt naar meldingenaifmd@afm.nl 
  • Wijzigingen ten aanzien van een door uw onderneming beheerde beleggingsinstelling, die u per e-mail stuurt naar meldingenaifmd@afm.nl 
  • Verkrijging of beëindiging van een deelneming en/of controle in een onderneming
  • Aanstelling van een externe taxateur of beëindiging van deze aanstelling
  • Uitbesteding van werkzaamheden of beëindiging van deze uitbesteding

Gebruik hiervoor de formulieren die u hiernaast kunt downloaden of klik door naar de pagina waar u het betreffende formulier vindt. Daar(in) staat hoe u de informatie naar ons kunt versturen.

Andere soorten meldingen die u bij de AFM moet doen zijn:

  • misstanden en incidenten melden, conform onder andere artikel 4:11, 4:92 en 4:97 Wft. Deze meldt u per e-mail via meldingenaifmd@afm.nl 
  • pre-marketing, dit kan via het formulier dat op de pagina staat over het melden van pre-marketing.

Bij het AFM Portaal kunt u ook ook aan- en afmeldingen van beleggingsinstellingen en toetsbare personen doen. Ook aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning of Europese paspoorten gaan via het AFM Portaal.