Paspoortsysteem en derdelandenbeheerders

De AIFM-richtlijn maakt een paspoortsysteem tussen lidstaten mogelijk en is ook van toepassing op derdelandenbeheerders.

Paspoort

Door de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) zijn de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen aan regels gebonden die overal in Europa hetzelfde zijn. Dit maakt een paspoortsysteem tussen lidstaten mogelijk.

Een AIFM-vergunning werkt voor de beheerder als een soort paspoort. De onderneming kan dan:

  • een alternatieve beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat te beheren; 
  • in andere lidstaten deelnemingsrechten in de door hem beheerde Europese alternatieve beleggingsinstellingen aan professionele beleggers aan te bieden zonder daarvoor in die andere lidstaten aan aanvullende nationale vereisten te hoeven voldoen; 
  • in andere lidstaten deelnemingsrechten in de door hem beheerde niet-Europese alternatieve beleggingsinstellingen aan professionele beleggers aan te bieden zonder daarvoor in die andere lidstaten aan aanvullende nationale vereisten te hoeven voldoen. In dat geval dient wel voldaan te zijn aan een aantal eisen dat raakt aan de staat waar de niet-Europese alternatieve beleggingsinstellingen hun zetel hebben.
Het paspoort strekt alleen tot aanbiedingen van deelnemingsrechten aan professionele beleggers gevestigd in andere lidstaten. Als een vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen in een andere lidstaat aan niet-professionele beleggers wenst aan te bieden, zal hij moeten voldoen aan de nationale vereisten die in de betreffende lidstaat worden gesteld aan aanbiedingen aan retail beleggers.

Aanbod aan niet-professionele beleggers door vergunninghoudende Europese beheerders van beleggingsinstellingen

Voor vergunninghoudende beheerders met zetel in een andere lidstaat dan Nederland is het mogelijk om Europese beleggingsinstellingen aan niet-professionele beleggers aan te bieden in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om een Europese beleggingsinstelling te beheren of te gaan beheren die in het verleden aan niet-professionele beleggers in Nederland heeft aangeboden en waarin die Nederlandse niet-professionele beleggers nog deelnemen.

De beheerder moet dan wel voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (de ‘retail top-up’ zoals opgenomen middels artikel 4:37p Wft).

Partijen moeten hiervoor de volgende procedure doorlopen:

1. Paspoortprocedure


De paspoortprocedure op grond van artikel 32 of 33 van de AIFM-Richtlijn (2:70, eerste lid, Wft) moet zijn doorlopen.

2. Informeren AFM


De AFM moet op de hoogte gesteld worden door een ingevuld 
retail distributie notificatieformulier te mailen naar notifications.aifmd@afm.nl.

Voeg aan de mail (als bijlage bij het retail distributie notificatieformulier) een door de beheerder ondertekende verklaring toe waarin de beheerder expliciet verklaart dat hij aan de eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (ingevolge 4:37p Wft) voldoet.

Vermeld in het onderwerp van de mail:

  • de naam van de beheerder
  • de beleggingsinstelling
  • het land van herkomst.

Beleggingsinstellingen uit Europese voormalig aangewezen staten moeten zich melden bij de AFM

Sinds de implementatie van de AIFM-Richtlijn zijn nog slechts niet-Europese landen aangewezen als adequaat toezicht landen voor het regime van artikel 2:66 Wft.

Bovengenoemde mogelijkheid geldt daarom ook voor beleggingsinstellingen uit voorheen aangewezen Europese staten die voor implementatie van de AIFM-Richtlijn bij de AFM geregistreerd stonden onder het aangewezen staten regime. Dit is op voorwaarde dat zij over een AIFMD-vergunning van een Europese toezichthouder beschikken. Deze partijen worden uit het aangewezen staten register gehaald en moeten zich bij de AFM melden.

Derdelandenbeheerders

De AIFM-richtlijn is ook van toepassing op niet-EU beheerders die alternatieve beleggingsinstellingen uit de EU beheren of deelnemingsrechten in alternatieve beleggingsinstellingen aanbieden aan beleggers gevestigd binnen de EU.

Rapportageverplichtingen

Meer informatie over de AIFMD-rapportage staat op deze pagina