Formulieren voor aanvragen, wijzigingen en meldingen

Op deze pagina vindt u alle beschikbare AFM-sjablonen met betrekking tot de aanvraag- en meldingsprocedures in het AFM Portaal. Deze formulieren worden hier alleen ter raadpleging aangeboden.

Via het AFM Portaal vraagt u een (vergunning)registratie aan of geeft u een wijziging door. Mogelijk zijn niet alle formulieren van toepassing zijn op uw specifieke aanvraag. Volg de stappen in het AFM Portaal voor een overzicht dat is toegespitst op uw specifieke situatie.

Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit.

Overzicht van formulieren

 

Aanmelding aanbieden AIF of beheren Nederlandse AIF door niet-EU AIF beheerder (art. 42)

Aanmelding Nederlandse alternatieve beleggingsinstelling

Wijziging betrouwbaarheid of nieuwe antecenten (mede)beleidsbepaler beheerder AIF

Aanmelding alternatieve beleggingsinstelling met zetel in aangewezen staat

Aanmelding (mede) beleidsbepaler beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Afmelding (mede) beleidsbepaler beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Registratie van een beleggingsinstelling van een niet-vergunningplichtige beheerder

Aanmelding bewaarder bij een Nederlandse alternatieve beleggingsinstelling

Aanmelding uitgaand Europees paspoort AIFM beleggingsinstelling (art. 32)

Aanmelding inkomend Europees paspoort niet-EU AIFM beleggingsinstelling (art.36)

Aanmelding uitgaand Europees paspoort AIFM beheerder (art. 33 lid 2)

Afmelding uitgaand Europees paspoort AIFM beheerder of AIFM beleggingsinstelling

Aanmelding uitgaand Europees paspoort AIFM beheerder bijkantoor (art. 33 lid 3)

Aanmelding uitgaand Europees paspoort EuVECA of EuSEF label

Aanmelding EuVECA of EuSEF label

Registratie van een niet-vergunningplichtige beheerder incl. de beleggingsinstellingen onder beheer

Vergunninguitbreiding beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Vergunningaanvraag beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Aanmelding (mede) beleidsbepaler beleggingsinstelling

Afmelding (mede) beleidsbepaler beleggingsinstelling

 

Afmelding uitgezonderde beheerder

Afmelding beleggingsinstelling uitgezonderde beheerder

 

Nazending bijlagen beleggingsinstelling

Vergunningaanvraag ELTIF met externe beheerder

Vergunningaanvraag ELTIF met interne beheerder