Veelgestelde vragen / Q&A AIFM-richtlijn

De AFM hoopt dat deze Q&A van standaardvragen en -antwoorden antwoord geeft op veelgestelde vragen. De AFM benadrukt dat veel regelgeving nog in ontwikkeling is en dat de Q&A derhalve slechts van voorlopige aard is.

Indien vanuit de Europese Commissie, ESMA of het ministerie van Financiën nadere uitwerkingen/invullingen worden gegeven kan dit leiden tot aanpassing van in de Q&A gegeven antwoorden. Ook gevorderde of gewijzigde inzichten van de AFM, bijvoorbeeld naar aanleiding van praktijkervaringen of overleg met andere toezichthouders, kunnen op ieder moment tot aanpassing van de Q&A leiden.

Download de Q&A AIFM

De AFM benadrukt verder dat de vragen en antwoorden van de Q&A in algemene termen zijn gesteld en uitsluitend in algemene zin informatie en guidance trachten te geven. De vragen en antwoorden geven geen guidance voor concrete situaties en doen niet af aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Daar waar de gegeven antwoorden een vorm van invulling geven aan regels met een principle based-karakter sluit dat niet uit dat naleving van die regels ook op een andere wijze mogelijk is.

Als u van mening bent dat gegeven antwoorden aangepast of aangevuld moeten worden, dan verzoeken wij u uw vragen of opmerkingen te mailen naar aifmd@afm.nl. Mogelijk leiden (veelgestelde) vragen of opmerkingen tot aanpassing van de Q&A.

Aan de Q&A kunnen geen rechten worden ontleend.

Q&A Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in 2013 in voorbereiding op de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn een lijst gepubliceerd met antwoorden op vragen die door de verschillende lidstaten zijn gesteld in het kader van de implementatie van de AIFM-richtlijn.

-> Q&A EC

Q&A ESMA over AIFMD

ESMA heeft meerdere Q&A's gepubliceerd waarin zij veelgestelde vragen rakend aan de AIFM-richtlijn beantwoordt. ESMA beoogt met de Q&A een geharmoniseerde uitleg van de AIFM-richtlijn door de toezichthouders in de verschillende lidstaten.

-> Q&A ESMA over AIFMD

Q&A ESMA over VC en SEF verordeningen

ESMA heeft eveneens een Q&A gepubliceerd waarin zij een aantal veelgestelde vragen over de toepassing van de VC en SEF verordeningen beantwoordt. ESMA beoogt met de Q&A een geharmoniseerde uitleg van deze verordeningen door de toezichthouders in de verschillende lidstaten

-> Q&A ESMA over VC en SEF verordeningen

Q&A Europese Commissie over SFDR

De Sustainable Finance Disclosure Verondening (SFDR) geldt ook voor AIFM-beheerders en beheerders die vallen onder het AIFMD-registratieregime. De Europese Commissie geeft met antwoorden op veelgestelde vragen duiding over de toepassing van de SFDR.

-> Q&A EC over SFDR

-> Zie ook onze toelichting over SFDR