Betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aan- of afmelden van te toetsen personen

U moet (mede) beleidsbepalers van beheerders van een alternatieve beleggingsinstelling aan- of afmelden via ons AFM Portaal. In geval van een beleggingsmaatschappij met interne beheerder meldt u de (mede) beleidsbepalers van de beleggingsmaatschappij aan of af via het AFM Portaal.

Statutair bestuurders van een beleggingsmaatschappij met externe beheerder worden in het algemeen niet aangemerkt als (mede) beleidsbepaler, indien zij feitelijk geen invloed van betekenis (kunnen) uitoefenen op het dagelijks beleid van de beheerder.

Ook (de bestuurders van) een >10% aandeelhouder van een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling meldt u bij ons aan- of af via het AFM Portaal. Dit geldt ook als de aandeelhouder gevestigd is in het buitenland.

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.