Wet- en regelgeving AIFM

Op AIF(M)'s is veel wet- en regelgeving van toepassing die voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen van belang zijn. Hierbij een overzicht van enkele belangrijke richtlijnen en maatregelen.

Overig: VC en SEF Verordeningen

De Europese wetgever heeft voor Venture Capital (VC) en Social Entrepreneurship Funds (SEFs) 2 aparte verordeningen aangenomen. In deze verordeningen wordt voor beheerders van VC en SEFs een regime gecreëerd waarin zij, mits zij minder dan €500 miljoen aan assets beheren en aan een aantal extra vereisten voldoen, in aanmerking kunnen komen voor een Europees paspoort zonder daarvoor aan alle vereisten van de AIFM-richtlijn te hoeven te voldoen.

Daarnaast is de Verordening 2017/1991 van toepassing. Hierin zijn wijzigingen op de twee hiervoor genoemde verordeningen verwerkt.

Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’

De AFM heeft haar beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ ingetrokken.

De komst van de AIFM-richtlijn heeft de regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbreed.