Uitvragen

De AFM vraagt aan beheerders de gegevens van (sub)fondsen/aandelenklassen (met daaraan gekoppelde Europese paspoorten). Wij hebben deze gegevens vooral nodig om juiste informatie door te geven aan de European Securities and Markets Authority (ESMA) over uitgaande Europese paspoorten.

Informatieverzoek voor het ESMA-register

ESMA onderhoudt sinds 1 juli 2022 een Europees register (FUNDS) waarin alle (sub)fondsen van beheerders binnen de Europese Economische Ruimte zijn opgenomen, evenals de lidstaten waar deze (sub)fondsen mogen worden aangeboden. Om te zorgen dat FUNDS de Nederlandse (sub)fondsen volledig en correct vermeldt, vraagt de AFM bij u gegevens op.

Aan wie is het informatieverzoek gericht?

Het informatieverzoek geldt voor beheerders van beleggingsinstellingen (abi’s) met een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:65 Wft en voor beheerders van icbe’s met een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:69b lid 1, Wft.

1. Als u een beheerder van beleggingsinstellingen bent: voor wat betreft abi’s verzoekt de AFM u om alle (sub)fondsen die u beheert te vermelden alsmede de eventueel daaraan gekoppelde Europese Paspoorten. Europese Paspoorten die vóór 1 juli 2022 bij de AFM zijn afgemeld hoeft u hier niet te vermelden. U kunt zelf extra rijen toevoegen aan het Excel-bestand om de verschillende subfondsen en Europese Paspoorten te vermelden.

2. Als u een beheerder van icbe’s bent: voor wat betreft icbe’s verzoekt de AFM u om per (sub)fonds alle aandelenklassen die u beheert te vermelden alsmede de eventueel daaraan gekoppelde Europese Paspoorten. Europese Paspoorten die vóór 1 juli 2022 bij de AFM zijn afgemeld hoeft u hier niet te vermelden. Graag zelf extra rijen invoegen per aandelenklasse.

3. Als u zowel een beheerder van beleggingsinstellingen als een beheerder van icbe’s bent: dan geldt bovenstaande onder 1 én 2 voor u.

De AFM verzoekt u om voor de icbe’s gegevens op aandelenklasse niveau in te vullen met bijhorende velden en voor de abi’s enkel de velden op (sub)fondsniveau in te vullen.

Aandelenklassen en/of (sub)fondsen?

Als beheerder van icbe’s moet u alle aandelenklassen doorgeven aan de AFM. ESMA wil namelijk Europese paspoorten met betrekking tot icbe’s ontvangen op aandelenklasseniveau. Om aandelenklassen van icbe’s met een Europees paspoort goed te kunnen rapporteren aan ESMA, beschikt de AFM daarom graag over een volledig overzicht van deze aandelenklassen.

Als beheerder van beleggingsinstellingen geeft u alleen (sub)fondsen door, omdat het bij abi’s volstaat om een rapportage aan ESMA op (sub)fonds niveau aan te leveren.

Gebruik de handleiding

De AFM heeft een handleiding gemaakt die u helpt bij het doorgegeven van de juiste gegevens. In deze handleiding leest u meer over de opzet van de uitvraag, de definitie van de datapunten en de manier waarop u het informatieverzoek moet opslaan.

Downloaden, invullen en opsturen van Excel-invuldocument

Download en gebruik ons Excel-invuldocument om specifieke informatie per (sub)fonds/aandelenklasse in te vullen. Gebruik hiervoor onze handleiding. Als beheerder van beleggingsinstellingen voert u bestaande Europese paspoorten in per (sub)fonds. Als beheerder van icbe’s voert u alle beheerde aandelenklassen in per (sub)fonds met de eventueel daaraan verbonden Europese paspoorten.

Als u het Excel-document heeft ingevuld en opgeslagen, stuurt u op in via ons AFM Portaal. U heeft tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om de gegevens naar ons op te sturen.