Reikwijdte: vergunning of registratieplicht AIFM

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is van toepassing op alle beheerders van (een of meerdere) alternatieve beleggingsinstellingen. De omvang van de activa en het soort beleggers waarop de beheerder zich richt, bepalen het vergunningsregime waar de beheerder onder valt.

Er zijn drie vergunningsregimes:

 1. Het volledige vergunning regime

  Als een beheerder uitsluitend deelnemingsrechten aanbiedt aan professionele beleggers én (een of meerdere) alternatieve beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa: 

  1. groter is dan €500 miljoen, ingeval van een beheerder die fondsen beheert die de eerste vijf jaar closed end zijn en geen gebruik maken van leverage; of
  2. groter is dan €100 miljoen.

 2. Het registratieregime

  Als een beheerder uitsluitend deelnemingsrechten aanbiedt aan professionele beleggers én (een of meerdere) alternatieve beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa:

  1. kleiner of gelijk is aan €500 miljoen, ingeval van een beheerder die fondsen beheert die de eerste vijf jaar closed end zijn en geen gebruik maken van leverage; of
  2. kleiner of gelijk is aan €100 miljoen. 

 3. Het retail regime

  Als een beheerder (ook) deelnemingsrechten aanbiedt aan niet-professionele (retail) beleggers, dan moet de beheerder in beginsel aan alle regels van het volledige vergunning regime voldoen. Daarnaast gelden er nog aanvullende regels die specifiek zijn gesteld ten behoeve van de retail belegger (de zgn. top-up retail regels). Slechts indien het totaal aan beheerde activa kleiner of gelijk is aan €500 miljoen (ingeval van een beheerder die fondsen beheert die de eerste vijf jaar closed end zijn en geen gebruik maken van leverage) of kleiner of gelijk is aan €100 miljoen, én de deelnemingsrechten in de beheerde abi’s:

  1. worden aangeboden aan minder dan 150 personen,
  2. slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer, of
  3. een nominale waarde per recht hebben van ten minste € 100.000,

   kan een beheerder die (ook) deelnemingsrechten aanbiedt aan niet-professionele (retail) beleggers toch gebruik maken van het registratieregime.

In een beperkt aantal gevallen kan een beheerder gebruik maken van een uitzondering of vrijstelling.