Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Praktische informatie over indienen en inschrijven

Voor het indienen van de communicatieplannen organiseren wij per jaar 4 vaste inlevermomenten. We garanderen in dat geval terugkoppeling binnen 8 weken. Pensioenuitvoerders kunnen het communicatieplan inleveren zonder inschrijving vooraf, maar dan duurt terugkoppeling mogelijk langer. In sommige gevallen hoeven pensioenuitvoerders geen communicatieplan in te leveren. Dit vindt u terug in de Leidraad communicatieplan.

Hoe werkt het?

U kiest een datum uit onderstaande kalender waarop zeker is dat het communicatieplan bij de AFM kan zijn aangeleverd. Inschrijven gaat door een mail te sturen aan pensioencommunicatieplan@afm.nl. Als u meerdere regelingen uitvoert, geef dan aan of u een of meerdere communicatieplannen gaat inleveren. U bent ingeschreven als u van ons een bevestiging ontvangt.

Deadline inschrijven inlevermoment

Inlevermoment communicatieplan

Deadline terugkoppeling AFM

Aantal plekken beschikbaar

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

6 mei 2023

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

1 juli 2023

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

26 augustus 2023

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

20

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

27 augustus 2023

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

22 oktober 2023

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

17 december 2023

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

20

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

19 november 2023

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

14 januari 2024

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

10 maart 2024

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

40

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

18 februari 2024

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

14 april 2024

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

9 juni 2024

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

30

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

19 mei 2024

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

14 juli 2024

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

8 september 2024

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

30

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

18 augustus 2024

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

13 oktober 2024

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

8 december 2024

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

40

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

17 november 2024

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

12 januari 2025

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

9 maart 2025

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

60

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

Deadline inschrijven inlevermoment

16 februari 2025

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

Inlevermoment communicatieplan

13 april 2025

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

Deadline terugkoppeling AFM

8 juni 2025

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

Aantal plekken beschikbaar

40

Tegelijk inleveren met het implementatieplan

Het communicatieplan is een onderdeel van het implementatieplan dat bij DNB moet worden ingediend. Op het moment dat u het implementatieplan bij DNB indient, dient u het communicatieplan in bij de AFM.

U hoeft niet te wachten op het vaste inlevermoment. U kunt het communicatieplan eerder indienen dan het inlevermoment. Het communicatieplan dat u indient bij de AFM is het definitieve document, en concreet en specifiek voor uw situatie en uw deelnemers. Zorg dat u de Leidraad communicatieplannen (pdf, 414 kB) heeft bekeken en de guidance in uw communicatieplan heeft meegenomen.

Deadline voor inschrijven

U kunt zich inschrijven tot 8 weken voor het inlevermoment. Daarna sluiten wij de inschrijving. Mocht u toch nog mee willen voor dat moment, stuur ons dan een mailtje. Mogelijk hebben wij alsnog ruimte om uw plan mee te nemen in die beoordelingsronde. 

Wat als ik niet inschrijf?

Inleveren zonder inschrijven voor een inlevermomenten kan natuurlijk ook. Wij beoordelen het plan dan buiten de inlevermomenten om, rekening houdend met de tijdlijnen die DNB hanteert bij het invaarbesluit

Volgorde van aanmelding

Op elk inlevermoment regelen wij capaciteit om een bepaald aantal communicatieplannen te kunnen beoordelen; er is dus een aantal slots per inlevermoment. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Als het inschrijfmoment vol is, gaat uw communicatieplan mee in het eerstvolgende inlevermoment. Overigens zullen wij op dat moment ook kijken of het mogelijk is om het aantal slots alsnog uit te breiden. Als u zich heeft opgegeven, krijgt u hierover per mail bericht. 

Als u uw inschrijfmoment niet haalt

Kunt u niet op tijd inleveren, stuur ons dan een mail. Wij halen u dan uit de planning. U kunt zich daarna opgeven voor een ander inlevermoment, voor zover er nog slots open staan.

Aanleverformulier

Beoordelen binnen 8 weken kan alleen door een efficiënte aanpak. Daarom hebben wij een aanleverformulier gemaakt. Hierin geeft u een samenvatting van belangrijke onderdelen in het plan en een heldere onderbouwing van de keuzes die u heeft gemaakt.

Inleveren via het AFM-portaal vanaf 1 juli 2023

Het AFM-portaal staat open voor inleveren van het communicatieplan. U kunt daar het communicatieplan, het aanleverformulier en eventuele bijlagen in de vorm van een ZIP-bestand aanleveren.

Gelieve al uw documenten en het ZIP-bestand zelf de volgende naam te geven:
{Naam pensioenuitvoerder} - Communicatieplan pensioentransitie - {evt. naam pensioenregeling}.

U vergemakkelijkt ons proces als u de bestanden die u opneemt in het ZIP-bestand de volgende naam geeft: {Naam pensioenuitvoerder} – {Communicatieplan / Aanleverformulier / Bijlage ….} - {evt. naam pensioenregeling}.

Tot slot: gebruik de leidraad communicatieplan

Deelnemers meenemen in de veranderingen en uitleggen wat die veranderingen persoonlijk voor hen betekenen, is cruciaal voor een goede overgang naar het nieuwe pensioencontract. Onze leidraad communicatieplan biedt handvatten voor het opstellen van een communicatieplan en bevat ook de wettelijke verplichte onderdelen van het communicatieplan. Het geeft daarmee een goed beeld van hoe wij naar het communicatieplan gaan kijken. 

Contact en meer informatie

Op deze site is ook een pagina met veelgestelde vragen opgenomen over de leidraad en het communicatieplan. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via pensioencommunicatieplan@afm.nl.

Blijf verder op de hoogte via ons Transitiebulletin pensioenen.