Go to content
""
Nieuws 20/02/23

Handvatten voor een adequaat communicatieplan tijdens de pensioentransitie

Hoe informeer je deelnemers en pensioengerechtigden over de gevolgen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel als pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling? De Wet toekomst pensioenen vereist dat pensioenuitvoerders hier een communicatieplan voor opstellen. Met een voorlopige leidraad communicatieplan wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) richting geven aan wat wij verwachten van dit plan.

In het kort

 • Pensioenuitvoerders stellen een communicatieplan op
 • Focus AFM ligt op 5 aspecten in communicatieplan
 • Tijdige reactie op ingeleverde communicatieplannen
 • Input van sector meegenomen in leidraad
 • Het communicatieplan van een pensioenuitvoerder moet aan ons worden voorgelegd. Dit maakt onderdeel uit van het implementatieplan, dat bij De Nederlandsche Bank (DNB) wordt aangeleverd.

  Pensioenuitvoerders stellen een communicatieplan op

  De wet omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders moeten communiceren. Zij leggen de aanpak vast in het communicatieplan. De leidraad biedt handvatten om hier vorm aan te geven. Tegelijkertijd biedt de leidraad ruimte om te zorgen dat pensioenuitvoerders aansluiten bij hun eigen situatie en hun specifieke deelnemers. Wij geven pensioenuitvoerders mee gemaakte keuzes goed te onderbouwen.

  Focus AFM ligt op 5 aspecten in communicatieplan

  In ons toezicht op het communicatieplan leggen wij de nadruk op 5 aspecten:
  1. Benoemen van de doelgroepen.
  2. Doel van de communicatie.
  3. De planning.
  4. De onderbouwing van wie, wat, wanneer en hoe van het communiceren.
  5. Evaluatie van de communicatie en meting van gesorteerd effect.

  Tijdige reactie op ingeleverde communicatieplannen

  Om een reactie binnen 8 weken op het communicatieplan te garanderen, organiseren wij inlevermomenten. Pensioenuitvoerders kunnen een aantal maanden van tevoren aangeven op welk moment zij hun communicatieplan willen inleveren. In het Transitiebulletin van april geven wij meer duidelijkheid over de inlevermomenten en de wijze van inschrijving. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om het communicatieplan buiten deze momenten om in te leveren; het kan zijn dat onze reactie dan wat langer duurt.

  Input van sector meegenomen in de leidraad

  Tijdens het Pensioenevent op 2 juni 2022, in gesprekken met partijen uit de pensioensector en een schriftelijke feedbackronde, hebben wij waardevolle input uit de sector ontvangen. Deze input hebben we meegenomen bij het opstellen van de leidraad communicatieplan.

  Het wetgevingsproces is nog in volle gang. Mocht het wettelijk kader nog gewijzigd, dan kan dat uiteraard impact hebben op de inhoud van deze leidraad. Daarom spreken we nog van een voorlopige leidraad. We publiceren nu al de voorlopige versie vanwege de behoefte aan duidelijkheid voor de sector.

  Contact bij vragen

  Pensioenuitvoerders kunnen bij concrete vragen contact opnemen via pensioen@afm.nl.

   

  Contact bij dit artikel

  AFM

  Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

  Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.