Go to content

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

52 Resultaten
Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
20 feb 2023 ACOMO N.V. J.B. Meulman
14 feb 2023 ACOMO N.V. Mawer Investment Management Ltd.
15 sep 2022 ACOMO N.V. J.B. Meulman
15 sep 2022 ACOMO N.V. Invesco Limited
12 mei 2022 ACOMO N.V. Mawer Investment Management Ltd.
09 jun 2021 ACOMO N.V. Invesco Limited
04 dec 2020 ACOMO N.V. FMR LLC
02 dec 2020 ACOMO N.V. FMR LLC
10 nov 2020 ACOMO N.V. FMR LLC
30 okt 2020 ACOMO N.V. FMR LLC
18 dec 2018 ACOMO N.V. Kempen Capital Management N.V.
30 jul 2018 ACOMO N.V. Kempen Capital Management N.V.
06 jun 2018 ACOMO N.V. Monolith N.V.
01 feb 2018 ACOMO N.V. FMR LLC
06 jul 2017 ACOMO N.V. Todlin N.V.
06 jul 2017 ACOMO N.V. Teslin Participaties Coöperatief U.A.
28 jun 2017 ACOMO N.V. Todlin N.V.
12 mei 2017 ACOMO N.V. Todlin N.V.
05 mei 2017 ACOMO N.V. J.G.H.M. Niessen
21 apr 2016 ACOMO N.V. Monolith N.V.
17 jun 2015 ACOMO N.V. FMR LLC
12 mrt 2015 ACOMO N.V. FMR LLC
24 dec 2014 ACOMO N.V. Jan Plas S.A.
19 dec 2014 ACOMO N.V. Monolith N.V.
15 sep 2014 ACOMO N.V. Jan Plas S.A.
15 sep 2014 ACOMO N.V. Monolith N.V.
08 mei 2014 ACOMO N.V. Red Wood Trust
31 mrt 2014 ACOMO N.V. FMR LLC
29 jan 2014 ACOMO N.V. Exploitatiemaatschappij Westerduin B.V.
15 jan 2014 ACOMO N.V. Monolith N.V.
19 dec 2013 ACOMO N.V. Mawer Investment Management Ltd.
02 okt 2013 ACOMO N.V. F.L.H. van Delft
14 nov 2012 ACOMO N.V. Mawer Investment Management Ltd.
26 mrt 2012 ACOMO N.V. Monolith N.V.
01 feb 2012 ACOMO N.V. Jan Plas S.A.
15 mrt 2011 ACOMO N.V. Monolith N.V.
02 feb 2011 ACOMO N.V. Jan Plas S.A.
21 jan 2011 ACOMO N.V. Monolith N.V.
24 dec 2010 ACOMO N.V. J.G.H.M. Niessen
09 dec 2010 ACOMO N.V. Monolith Investment Management B.V.
09 dec 2010 ACOMO N.V. Monolith N.V.
19 nov 2010 ACOMO N.V. Exploitatiemaatschappij Westerduin B.V
19 nov 2010 ACOMO N.V. NVDU Acquisition B.V.
23 jun 2010 ACOMO N.V. NVDU Acquisition B.V.
23 apr 2007 ACOMO N.V. Bracamonte 1 B.V.
01 dec 2006 ACOMO N.V. Monolith Investment Management B.V.
10 nov 2006 ACOMO N.V. Bracamonte 1 B.V.
01 nov 2006 ACOMO N.V. Todlin N.V.
01 nov 2006 ACOMO N.V. Bracamonte 1 B.V.
01 nov 2006 ACOMO N.V. F.L.H. van Delft

Datum laatste update: 31 mei 2023