Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

15879 Resultaten
Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
03 feb 2023 MotorK Plc Lucerne Capital Management GP, LLC
02 feb 2023 Eurocommercial Properties N.V. BlackRock Inc.
02 feb 2023 Aalberts N.V. BlackRock Inc.
02 feb 2023 SBM Offshore N.V. BlackRock Inc.
02 feb 2023 Flow Traders Ltd. BlackRock Inc.
01 feb 2023 Envipco Holding N.V. A.F. Bouri
01 feb 2023 DGB Group N.V. T. Donia
01 feb 2023 Wolters Kluwer N.V. BlackRock Inc.
01 feb 2023 Koninklijke DSM N.V. BlackRock Inc.
01 feb 2023 RELX Plc Schonfeld Strategic Advisors (UK) LLP
01 feb 2023 Envipco Holding N.V. G. Garvey
01 feb 2023 Koninklijke Philips N.V. T. Rowe Price Group, Inc.
01 feb 2023 Disruptive Capital Acquisition Company Limited UBS Group AG
01 feb 2023 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
01 feb 2023 BE Semiconductor Industries N.V. Goldman Sachs Group Inc., The
31 jan 2023 Wolters Kluwer N.V. BlackRock Inc.
31 jan 2023 Meltwater N.V. Goldman Sachs Group Inc., The
31 jan 2023 Koninklijke Philips N.V. UBS Group AG
31 jan 2023 Crystal Peak Acquisition JP Morgan Chase & Co
30 jan 2023 Koninklijke DSM N.V. BlackRock Inc.
30 jan 2023 BE Semiconductor Industries N.V. Goldman Sachs Group Inc., The
30 jan 2023 Renewi plc Goldman Sachs Group Inc., The
30 jan 2023 BE Semiconductor Industries N.V. Société Générale S.A.
30 jan 2023 Disruptive Capital Acquisition Company Limited Barclays Bank Plc
30 jan 2023 Crystal Peak Acquisition JP Morgan Chase & Co
30 jan 2023 Basic-Fit N.V. JP Morgan Chase & Co
28 jan 2023 Euronext N.V. Amundi Asset Management
27 jan 2023 Wolters Kluwer N.V. BlackRock Inc.
27 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
27 jan 2023 Flow Traders Ltd. BlackRock Inc.
27 jan 2023 Alfen N.V. Schroders Plc
27 jan 2023 Meltwater N.V. Goldman Sachs Group Inc., The
27 jan 2023 Renewi plc Goldman Sachs Group Inc., The
27 jan 2023 Crystal Peak Acquisition JP Morgan Chase & Co
26 jan 2023 Eurocommercial Properties N.V. BlackRock Inc.
26 jan 2023 Flow Traders Ltd. BlackRock Inc.
26 jan 2023 Wolters Kluwer N.V. BlackRock Inc.
26 jan 2023 ASM International N.V. FMR LLC
26 jan 2023 Renewi plc Goldman Sachs Group Inc., The
26 jan 2023 BE Semiconductor Industries N.V. Goldman Sachs Group Inc., The
26 jan 2023 Qiagen N.V. UBS Group AG
26 jan 2023 Brigade-M3 European Acquisition Corp. JP Morgan Chase & Co
25 jan 2023 Randstad N.V. BlackRock Inc.
25 jan 2023 BE Semiconductor Industries N.V. Invesco Limited
25 jan 2023 BE Semiconductor Industries N.V. FMR LLC
25 jan 2023 Qiagen N.V. Norges Bank
25 jan 2023 ING Groep N.V. Capital Research and Management Company
25 jan 2023 Brigade-M3 European Acquisition Corp. JP Morgan Chase & Co
25 jan 2023 STMicroelectronics N.V. Société Générale S.A.
25 jan 2023 Meltwater N.V. UBS Group AG

Datum laatste update: 05 februari 2023