Go to content

Register ontheffing biedingsregels

In dit overzicht staan de instellingen die van de AFM een ontheffing hebben verkregen van het verbod ex art. 5:74 lid 1 Wft.

Datum ontheffing Houder van ontheffing Land van vestiging Betrokken effecten
Datum ontheffing 19-04-2011 Houder van ontheffing Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Land van vestiging Oostenrijk Betrokken effecten Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited
Datum ontheffing 20-02-2012 Houder van ontheffing BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit en Österreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft
Land van vestiging Oostenrijk Betrokken effecten Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by BAWAG Capital Finance (Jersey) II
Limited
Datum ontheffing 22-05-2012 Houder van ontheffing Österreichische Volksbanken AG Land van vestiging Oostenrijk Betrokken effecten Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by ÖVAG Finance (Jersey) Limited

Artikel 1:107 jo. 5:81 lid 3 jo. 5:74 lid 1 Wft – Ontheffing van biedingsregels