Register bestuurders en commissarissen

Dit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende onderneming.

Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende onderneming verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.

In dit register kunt u zoeken op naam van de meldingsplichtige en op naam van de uitgevende onderneming.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.

5071 Resultaten
Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
01 feb 2023 Envipco Holding N.V. A.F. Bouri
01 feb 2023 Envipco Holding N.V. G. Garvey
01 feb 2023 DGB Group N.V. S.A.M. Duijvestijn
01 feb 2023 Adyen N.V. A. Matthey
01 feb 2023 Adyen N.V. M.B. Swart
01 feb 2023 ING Groep N.V. T. Phutrakul
30 jan 2023 ASML Holding N.V. P.T.F.M. Wennink
30 jan 2023 ASML Holding N.V. M.A. van den Brink
30 jan 2023 ASML Holding N.V. F.J.M. Schneider-Maunoury
30 jan 2023 ASML Holding N.V. C.D. Fouquet
30 jan 2023 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
27 jan 2023 ASML Holding N.V. P.T.F.M. Wennink
27 jan 2023 ASML Holding N.V. M.A. van den Brink
27 jan 2023 ASML Holding N.V. F.J.M. Schneider-Maunoury
27 jan 2023 ASML Holding N.V. C.D. Fouquet
27 jan 2023 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
25 jan 2023 Prosus N.V. V. Sgourdos
25 jan 2023 ASML Holding N.V. M.A. van den Brink
25 jan 2023 ASML Holding N.V. C.D. Fouquet
25 jan 2023 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
24 jan 2023 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
24 jan 2023 Shop Apotheke Europe N.V. T.M. Holler
24 jan 2023 ASML Holding N.V. P.T.F.M. Wennink
24 jan 2023 ASML Holding N.V. M.A. van den Brink
24 jan 2023 ASML Holding N.V. F.J.M. Schneider-Maunoury
24 jan 2023 ASML Holding N.V. C.D. Fouquet
24 jan 2023 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
23 jan 2023 NN Group N.V. D.E. Knibbe
23 jan 2023 NN Group N.V. A. van Melick
23 jan 2023 Shop Apotheke Europe N.V. T.M. Holler
23 jan 2023 Pepco Group N.V. R.G.W. Burrows
20 jan 2023 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
20 jan 2023 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
19 jan 2023 Onward Medical N.V. G.R. Courtine
19 jan 2023 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
19 jan 2023 Beter Bed Holding N.V. A.J.G.P.M. Kruijssen
19 jan 2023 Beter Bed Holding N.V. G.E.A. Reijnen
19 jan 2023 ASML Holding N.V. P.T.F.M. Wennink
19 jan 2023 ASML Holding N.V. M.A. van den Brink
19 jan 2023 ASML Holding N.V. F.J.M. Schneider-Maunoury
19 jan 2023 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
19 jan 2023 ASML Holding N.V. C.D. Fouquet
19 jan 2023 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
19 jan 2023 CTP N.V. P. Trenka
19 jan 2023 Meltwater N.V. E. Langaker
18 jan 2023 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
16 jan 2023 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
16 jan 2023 CTP N.V. R.J. Wilkinson
12 jan 2023 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
12 jan 2023 Photon Energy N.V. G. Hotar

Datum laatste update: 05 februari 2023