Betrouwbaarheid en geschiktheid

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

Aan- of afmelden (mede)beleidsbepaler

Beleidsbepalers en mede-beleidsbepalers van van beheerders van een icbe moeten via ons AFM Portaal worden aan- of afgemeld. Dit geldt ook voor beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van een beleggingsmaatschappij met interne beheerder.

Statutair bestuurders van een beleggingsmaatschappij met externe beheerders worden in het algemeen niet aangemerkt als (mede) beleidsbepaler, indien zij feitelijk geen invloed van betekenis (kunnen) uitoefenen op het dagelijks beleid van de beheerder.

Verklaring van geen bezwaar (vvgb)

Houders van een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling dienen een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aan te vragen voor het houden, verwerven of vergroten van deze gekwalificeerde deelneming. Deze vvgb zal niet door de AFM, maar door De Nederlandsche Bank (DNB) worden afgegeven. De aanvraag hiervoor dient eveneens bij DNB te worden gedaan.

Een uitzondering hierop is dat de aanvraag voor een vvgb voor een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling gelijktijdig met de vergunningaanvraag bij de AFM kan worden ingediend, indien de beheerder op het moment van de aanvraag van de vvgb nog geen vergunning heeft.