Verplichte meldingen

Wanneer er iets verandert in uw onderneming kan dat van invloed zijn op de verleende vergunning. De wet schrijft voor dat een ICBE-beheerder wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, moet melden.

Welke wijzingen moet u melden?

De wijzingen die u moet melden, zijn de zogenoemde  materiële wijzigingen. Deze wijzingen worden beschreven in artikel 4:26 Wft en artikel 88-92a BGfo.

Voorbeelden van wijzigingen die u moet melden, zijn:

Ook misstanden en incidenten moet u melden. Dit kan via het AFM Portaal, net als aan- en afmeldingen van ICBE's en toetsbare personen.

Ook aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning of Europese paspoorten doet u via het AFM Portaal.