Rapportageverplichtingen

Een beheerder met een ICBE-vergunning verleend door de AFM heeft rapportageverplichtingen. 

Jaarverslag en halfjaarcijfers

  • Indienen van het jaarverslag en de halfjaarcijfers van de beheerder
  • Indienen van het jaarverslag en de halfjaarcijfers van de ICBE’s onder beheer
Deze moet u indienen in via het  AFM portaal

Beleggingsrestricties

  • Indienen van het assurance-rapport beleggingsrestricties
Deze moet u indienen via het  AFM portaal

MMF-rapportage

  • Indienen van de periodieke MMF-rapportage van de MMF’s onder beheer
Deze moet u indienen via het AFM portaal. Op onze website staat meer informatie over MMF-rapportages.

Periodieke prudentiële rapportage

  • Indienen van de periodieke prudentiële rapportage van de beheerder
Deze dient in u bij De Nederlandsche Bank (DNB).