Nationale verhandelingsvereisten

In de Nationale verhandelingsvereisten voor de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) zijn de bepalingen vastgelegd voor het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van UCITS.

Nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

Deze pagina bevat een downloadbaar bestand met informatie over de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op verhandelingsvereisten voor ucits betrekking hebben, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging.

De reikwijdte van dit overzicht is beperkt tot de verhandeling in Nederland van UCITS die hun zetel buiten Nederland hebben.