Aan- en afmelden Europees paspoort

Als een Nederlandse beheerder een icbe grensoverschrijdend wil gaan aanbieden in een of meer EU-lidstaten, dan is daarvoor een Europees paspoort nodig. Dat betreft dan een notificatie op grond van artikel 93 van de icbe Richtlijn.

Ook kan een beheerder (die daartoe in Nederland bevoegd is) een Europees Paspoort aanvragen om de beleggingsdiensten individueel vermogensbeheer en advies te verlenen in een andere lidstaat. Indien de beheerder deze beleggingsdiensten wil verlenen vanuit Nederland dan is een notificatie op grond van artikel 18 van de icbe Richtlijn nodig. Wanneer de Nederlandse beheerder een bijkantoor wil vestigen in een andere lidstaat dan is een notificatie op grond van artikel 17 van de icbe Richtlijn benodigd.

Aanmelding Europees paspoort

Als u binnen de Europese Unie grensoverschrijdende diensten wilt verlenen, vraagt u door middel van een notificatieformulier een Europees Paspoort aan bij de AFM. Er bestaan verschillende notificatie formulieren al naar gelang de icbe of de beheerder dient te worden genotificeerd. Een beheerder van icbe’s mag grensoverschrijdend alleen diensten aanbieden die binnen de reikwijdte van zijn vergunning passen.

De AFM brengt geen kosten in rekening voor de uitgaande notificatie van een Europees paspoort. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het notificatieformulier informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de beheerder de icbe wil gaan aanbieden. In het geval van een notificatie van de beheerder stuurt de AFM binnen een maand de notificatie door naar de buitenlandse toezichthouder. Een notificatie voor het vestigen van een bijkantoor wordt door de AFM binnen twee maanden doorgezonden.

Afmelding Europees paspoort

Als een beheerder geen gebruik meer maakt van een Europees Paspoort, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven middels een de-notificatie formulier. De AFM bericht vervolgens de betreffende toezichthouder(s). De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Het aanmelden, afmelden en doorgeven van wijzigingen van Europese paspoorten dient u te doen via het AFM Portaal.