Go to content

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

174 Resultaten
Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
29 mei 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
10 mei 2023 Pharming Group N.V. RTW Investments, LP
09 mei 2023 Pharming Group N.V. RTW Investments, LP
24 apr 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
10 apr 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
07 apr 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
04 apr 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
20 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
17 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
16 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
14 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
13 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
07 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
03 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
02 mrt 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
28 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
27 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
24 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
22 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
20 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
17 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
15 feb 2023 Pharming Group N.V. Bank of America Corporation
14 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
14 feb 2023 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
10 feb 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
02 feb 2023 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
01 feb 2023 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
27 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
18 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
17 jan 2023 Pharming Group N.V. Bank of America Corporation
17 jan 2023 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
16 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
12 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
11 jan 2023 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
19 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
16 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
15 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
15 dec 2022 Pharming Group N.V. JP Morgan Chase & Co
14 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
12 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
09 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
08 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
07 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
06 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
05 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
02 dec 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
29 nov 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
28 nov 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
25 nov 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.
24 nov 2022 Pharming Group N.V. BlackRock Inc.

Datum laatste update: 30 mei 2023