Go to content

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

314 Resultaten
Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
25 jul 2023 argenx SE FMR LLC
19 jul 2023 argenx SE FMR LLC
17 jul 2023 argenx SE BlackRock Inc.
17 jul 2023 argenx SE Janus Henderson Group plc
17 jul 2023 argenx SE Wellington Management Group LLP
11 jul 2023 argenx SE BlackRock Inc.
10 jul 2023 argenx SE BlackRock Inc.
03 jul 2023 argenx SE BlackRock Inc.
30 jun 2023 argenx SE BlackRock Inc.
29 jun 2023 argenx SE BlackRock Inc.
28 jun 2023 argenx SE BlackRock Inc.
18 mei 2023 argenx SE FMR LLC
17 mei 2023 argenx SE FMR LLC
08 mei 2023 argenx SE FMR LLC
05 mei 2023 argenx SE FMR LLC
03 apr 2023 argenx SE FMR LLC
13 mrt 2023 argenx SE Janus Henderson Group plc
24 feb 2023 argenx SE BlackRock Inc.
21 feb 2023 argenx SE BlackRock Inc.
17 feb 2023 argenx SE BlackRock Inc.
18 jan 2023 argenx SE BlackRock Inc.
17 jan 2023 argenx SE BlackRock Inc.
11 jan 2023 argenx SE BlackRock Inc.
10 jan 2023 argenx SE BlackRock Inc.
23 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
22 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
21 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
20 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
14 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
13 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
13 dec 2022 argenx SE T. Rowe Price Group, Inc.
09 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
08 dec 2022 argenx SE BlackRock Inc.
30 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
29 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
25 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
24 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
23 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
22 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
10 nov 2022 argenx SE FMR LLC
09 nov 2022 argenx SE FMR LLC
03 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
01 nov 2022 argenx SE BlackRock Inc.
26 okt 2022 argenx SE BlackRock Inc.
20 okt 2022 argenx SE BlackRock Inc.
18 okt 2022 argenx SE Federated Hermes Limited
13 okt 2022 argenx SE BlackRock Inc.
11 okt 2022 argenx SE BlackRock Inc.
05 okt 2022 argenx SE BlackRock Inc.
28 sep 2022 argenx SE BlackRock Inc.

Datum laatste update: 21 september 2023