Melden misstanden en signalen

Heeft u een misstand opgemerkt bij financiële ondernemingen? Helpt u ons dan bij de bestrijding van fraude, oplichting en andere misstanden. Met uw informatie kunt u daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Iedereen die te maken heeft met een financiële onderneming of werkt bij een financiële onderneming kan melding doen van misstanden. 
 

Voorbeelden van situaties die u verplicht moet melden

Onderstaande opsomming is niet limitatief (compleet), maar zijn slechts voorbeelden van meldingen die u kunt doen: 
  • het zonder (correcte) vergunning leveren van financiële diensten;
  • gevallen van fraude, vervalsing of oplichting;
  • in het oog springende slechte/opmerkelijke adviezen aan consumenten over financiële producten;
  • u bent werkzaam in de financiële dienstverlening en u weet dat de onderneming waar u werkt (mogelijk) de regels van de Wfm BES en de Wwft BES niet naleeft;
  • u kent iemand binnen de financiële dienstverlening die strafrechtelijke feiten heeft begaan; er is mogelijk sprake van een ongelijk speelveld.

Iedereen die te maken heeft met een financiele onderneming of werkt bij een financiele onderneming kan melding doen van misstanden.

Toezicht op:

De AFM moedigt financiële instellingen aan om eerlijk, zorgvuldig en open om te gaan met hun klanten.Daarom houdt de AFM toezicht op:


• de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan;
• de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten.

Financiële ondernemingen zijn soms zelfs wettelijk verplicht om bepaalde feiten aan de AFM te melden.

Wat moet u bijvoorbeeld verplicht melden? 

  • Wijzigingen in de antecedenten (gegevens) van de beleidsbepalers (bestuurder) of leden van het toezichthoudend orgaan. De wijzigingen in de gegevens die u eerder aan de AFM heeft doorgegeven met betrekking tot de betrouwbaarheidstoets van deze persoon of personen. Als u hiervan afweet dan moet u deze wijzigingen  direct en schriftelijk  melden aan de AFM.
  • Ook meldt u een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf. Dit soort situaties worden ook wel ‘incidenten’ genoemd.

Gaat u een melding doen? Stuur zo veel mogelijk informatie

Het is belangrijk om een signaal zo compleet mogelijk door te geven. Denk hierbij aan screenshots van een computer, brochures, schriftelijke informatie zoals offertes, correspondenties en eventueel gegevens van de melder. Op deze manier kan de AFM het signaal beter beoordelen en daarnaast is het signaal waardevoller.

Hoe kunt u melden?

Uw melding (en eventueel aanvullende informatie) kunt u onder vermelding van MF15 sturen naar mailadres: meldingenformulier@afm.nl. Als u de informatie per post zendt, dan kunt u gebruik maken van het volgende adres:

Autoriteit Financiële Markten
Markttoegang financieel dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt (MSO) - Signalenteam
Antwoordnummer 11090
1001 GS Amsterdam

Verzending naar dit adres is gratis.

Vragen?

Heeft u vragen over het doen van een melding? Neemt u dan contact op met onze collega’s van het Ondernemersloket via telefoonnummer +0800-6800 680 (gratis) of als u vanuit het buitenland belt: +31 20 797 2000 of via ondernemersloket@afm.nl.