Beloning op basis van provisie

Sinds 1 januari 2015 moeten de provisies, die de verzekeraar betaalt aan bemiddelaars en adviseurs, in een redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die nodig zijn voor een goede dienstverlening of die bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Ook geldt dat de beloning die een tussenpersoon of bemiddelaar van de aanbieder ontvangt niet zodanig mag zijn dat de belangen van de consument daardoor worden geschaad.

De bemiddelaar moet haar klanten ook voordat het contract gesloten wordt informeren over de hoogte van de afsluitprovisie en van de doorlopende provisie per betalingstermijn.

Wanneer provisie?

Een bemiddelaar ontvangt provisie bij bemiddeling in en het verlengen van verzekeringen en bij het incasseren van premies. 

 
De provisiewetgeving is opgenomen in het Besluit financiële markten BES artikel 7:22 en 7:10 en in de Wet financiële markten BES artikel 5:10.