Toezicht op informatieverstrekking aan de klant

Het toezicht op informatieverstrekking is één van de onderdelen van het gedragstoezicht van de AFM. Met informatieverstrekking wordt alle informatie bedoeld die door financiële ondernemingen aan de klant wordt verstrekt. Dit kunnen brochures en offertes zijn, maar ook reclame-uitingen en bijvoorbeeld informatie op websites.

Welke wet- en regelgeving geldt?

Wetten en regels over informatieverstrekking zijn opgenomen in:
  • hoofdstuk 5 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES)
  • hoofdstuk 7 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) 
Deze regelgeving ziet zowel op verplichte als onverplichte informatie. Ook stelt de regelgeving eisen aan zowel de precontractuele informatie als de (verplicht te verstrekken) informatie gedurende de looptijd.