Go to content

Meld een wijziging in antecedenten

Onder toezicht staande ondernemingen zijn verplicht nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen, medebeleidsbepalers aan de AFM te melden.

Melden

De AFM maakt een afweging of de melding een aanleiding is om een eerder besluit te heroverwegen. Als relevante feiten niet worden gemeld, kan dit op zichzelf als antecedent worden aangemerkt. Dit kan zwaar wegen bij de beoordeling van betrouwbaarheid.

 
Voorbeelden van antecedenten zijn: (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf, financiële problemen, een faillissement, valsheid in geschrifte, verduistering of onjuiste belastingaangifte.
 
Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.
 
Antecedenten van een overtreding waarvoor de AFM een maatregel heeft opgelegd zijn bij ons bekend en hoeft u dus niet te melden. Wel moet u maatregelen van andere toezichthouders (zoals DNB, de ECB of een andere toezichthouder) melden.
 

Bij twijfel altijd melden

Naleving van de meldplicht is van groot belang. Relevante gebeurtenissen kunnen beter te veel dan te weinig worden gemeld. Openheid van zaken is een verzachtende omstandigheid die wordt meegenomen in de beoordeling. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de AFM.

Procedure

Via het meldingsformulier 'wijziging antecedenten', dat u vindt in ons AFM Portaal, geeft u wijzigingen aan ons door. De AFM ontvangt graag onderbouwende documenten ten aanzien van de melding. Doe dat op basis van de volgende stappen.
 
  1. Vul het beschikbare sjabloon Meldingsformulier wijziging antecedenten in en sla deze op.
  2. Onderteken een printexemplaar 
  3. Upload een ondertekend exemplaar en de daarbij onderbouwende documenten in het AFM Portaal.
  4. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.
 
Als dat nodig is, nemen wij nader contact met u op over uw melding.