Go to content

Europese regels

Voor bestuurders en commissarissen van bepaalde ondernemingen gelden naast de Beleidsregel geschiktheid 2012 ook twee Europese richtsnoeren voor de beoordelingen van de geschiktheid:
 
  1. De ESMA-richtsnoeren over het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners
  2. De EBA/ESMA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie van banken en beleggingsondernemingen.

Wat houden deze richtsnoeren in?

Verwachte tijdsbesteding past bij de beoogde functies en verantwoordelijkheden

Bestuurders en commissarissen van de genoemde ondernemingen moeten onder meer moeten kunnen aantonen dat de verwachte tijdsbesteding past bij de beoogde functies en verantwoordelijkheden. Voor bestuurders en commissarissen van significante beleggingsondernemingen en marktexploitanten geldt bovendien een beperking aan het aantal andere (neven)functies dat mag worden uitgevoerd.
 

Onafhankelijk van geest

Ook moeten bestuurders en commissarissen onafhankelijk van geest zijn. Zij moeten in staat zijn om hun taken onafhankelijk en objectief uit te voeren. Voor significante en beursgenoteerde beleggingsondernemingen geldt bovendien dat het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie moet beschikken over voldoende onafhankelijke leden, die geen (eerdere) relaties of banden hebben met de instelling of de directie daarvan.

Bovengenoemde eisen ten aanzien van tijdsbesteding en onafhankelijkheid uit de Europese richtsnoeren zijn in de Beleidsregel geschiktheid 2012 per 18 december 2019 verwerkt. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de inhoud van de Beleidsregel geschiktheid en de Europese richtsnoeren, zijn de Europese richtsnoeren leidend.