Go to content

Register netto shortposities (actueel)

Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.

Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.

Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.

Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.

11 Resultaten
Positie houder Naam van de emittent ISIN Netto Shortpositie Positiedatum
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 1.00 13 jun 2023
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 0.90 02 jun 2023
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 0.82 30 mei 2023
Otus Capital Management Ltd. Ebusco Holding N.V. NL0015000CZ2 0.91 11 mei 2023
Otus Capital Management Ltd. Ebusco Holding N.V. NL0015000CZ2 0.83 01 feb 2023
Otus Capital Management Ltd. Ebusco Holding N.V. NL0015000CZ2 0.71 25 jan 2023
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 0.70 19 dec 2022
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 0.65 16 dec 2022
Otus Capital Management Ltd. TomTom N.V. NL0013332471 0.57 15 dec 2022
Otus Capital Management Ltd. Ebusco Holding N.V. NL0015000CZ2 0.61 21 nov 2022
Otus Capital Management Ltd. Ebusco Holding N.V. NL0015000CZ2 0.50 17 mei 2022

Datum laatste update: 21 september 2023