Go to content

Verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s)

Wij houden toezicht op het gedrag van verzekeraars die collectieve pensioenverzekeringen uitvoeren en op premiepensioeninstellingen (ppi’s). Wij doen dit op grond van Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ons toezicht op basis van de Pensioenwet heeft onder meer betrekking op de communicatie van pensioendeelnemers met hun deelnemers en de keuzebegeleiding van deelnemers. Artikel 48 van de Pensioenwet speelt hierbij een belangrijke rol: informatie van pensioenverzekeraars en ppi’s aan deelnemers moet correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig zijn.

Ook houden wij vanuit de Pensioenwet toezicht op het risicopreferentieonderzoek (hoe risicovol willen deelnemers dat hun pensioenuitvoerder belegt) en het communicatieplan dat pensioenuitvoerders speciaal voor de pensioentransitie opstellen. Vanuit de Wft houden wij bij verzekeraars en ppi’s onder meer toezicht op het Product Approval and Review Proces (PARP). De Wft bevat regels voor de manier waarop partijen financiële producten ontwikkelen en de wijze waarop ze die distribueren aan de juiste doelgroep.

Ook partijen die individuele pensioenproducten (‘de derde pijler’) aanbieden, staan onder toezicht van de AFM.